ASSEMBLEA ORDINARIA ATENEU ROIG

En nom de la JUNTA DIRECTIVA de

 L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ROIG – ATENEU ROIG
 cumplint els terminis prevists als seus Estatuts,
CONVOCO
a totes les les sòcies, tots els socis i els representants de les Entitats Associades, a acudir a l’
 
ASSEMBLEA ANUAL ORDINÀRIA DE L’ATENEU ROIG
diumenge 20 de juny de 2021, a les 12:00 hores,
a la seu de TORRENT de’n VIDALET, 32-34.
 
 
El assumptes que s’hi tractaran són:
– INFORME ECONÒMIC i aprovació de comptes.
  – INFORME D’ACTUACIONS.
  – RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA, si s’escau.
 
Hi haurà un torn obert de paraules en el qual podrà intevenir tothom que ho dessitgi.
– naturalment, es durà a terme amb totes les garanties que demani la situació sanitària. És per això que us demanem que, si voleu assistir-hi, us apunteu amb un missatge al correu: ateneu@roigcultura.cat.
 
 – la setmana que ve us enviatrem un resum de l’economía, de les activitats i del funcionament de l’Ateneu durant l’últim any, per tal que n’esteu assebentats/des abans de la sessió.
 
 
Pepe Ferreras, secretari de l’ATENEU ROIG.
 
 
 
P.S. 
En acabar l’Assemblea, s’obrirà l’Espai Social del local per tal de fer un vermut de retrobament.

Deixa un comentari